مستربچ آنتی استاتیک

- Advertisement -

مستربچ ضد الکتریسیته ساکن

ایجاد خاصیت آنتی استاتیک در محصولات پلیمری مانع از تجمع الکتریسیته ساکن و ایجاد جرقه و آتش سوزی وعدم انباشت گرد و خاک بر روی محصول می گردد. این افزودنی با ایجاد یک لایه قطبی بر روی فیلم پلیمری و جذب رطوبت موجود در اتمسفر لایه ای رسانا بر روی فیلم ایجاد می کند.

بیشتر پلیمرها عایق های خیلی خوبی ضد جریان الکتریسیته هستند که این خاصیت باعث میشود  پلیمرها برای انباشتن جریان الکتریکی درون خود مستعد باشند .انرژی الکتریسیته ساکن در اثر نزدیکی یا مالش دو سطح که در ساختار متفاوت اند به وجود می آید.

خشکی یک فاکتور مهم برای تولید الکتریسیته ساکن درون پلیمرهاست. در واقع هر چه خشکی بیشتر باشد میزان استعداد انباشتن الکتریسیته بیشتر خواهد بود. در نتیجه در زمستان به علت کاهش دما پدیده تجمع الکتریسیته ساکن بیشتر احساس میشود.

بنابه دلایلی که دربالا ذکر شد افزودنی ضد الکتریسیته ساکن anti static به آمیزه های پلیمری اضافه می شود. برای کاربرد های زیر افزودنی ضد الکتریسیته مورد استفاده است:

  • بسته بندی
  • الکترونیک
  • صنعت
  • فرآیند کردن پلاستیک ها

اکثر افزودنی های ضد الکتریسیته ساکن در دمای اتاق مایع و در دمایی زیر دمای فرایندی به صورت مذاب هستند. اغلب اوقات افزودنی انتی استاتیک به صورت جامد فروخته می شوند. آنها جذب عامل پایه ای حامل شده یا به صورت مستربچ تغلیظ شده مورد استفاده هستند.

خواص ضد الکتریسیته ساکن پلیمرها بستگی به رطوبت محدود آنها دارد که این خواص دائمی نیست چون این عوامل به سطح پلیمر مهاجرت کرده و ناپدید میشوند.

افزودنی های با جرم مولکولی بالاتر مهاجرت سطح آرام تری نسبت به انواع با جرم مولکولی کمتر دارند. به این خاطر خواص و کارایی خود را برای مدت طولانی تری حفظ می کنند.

آمیختگی افزودنی ضد الکتریسیته ساکن رسانایی سطح پلیمر را افزایش می دهد.

انواع افزودنی های ضد الکتریسیته ساکن:

مشهورترین افزودنی ضد الکتریسیته ساکن سرفکتانت یونی از اتوکسیلات آمین و سولفونات ها هستند.

این نوع افزودنی درپلی اتیلن , پلی پروپیلن و پلی استایرن بوتادی ان رابر مورد استفاده است. گلیسرول مونو استئارات به طور عمده در پلی پروپیلن مصرف می شود. این افزودنی طول عمر مفید بیشتری دارد و برای مدت طولانی تری عمل میکند.

افزودنی ضد الکتریسیته ساکن بر پایه آمیدها از لاروئیک اسید و اسیدچرب کوکوا تشکیل شده است.

افزودنی ضد الکتریسیته ساکن سدیم الکیل سولفونات برای پلی وینیل کلرید و پلی استایرن مصرف میشود. این افزودنی برای دماهای بالای فرآیندی کاملا مناسب است.