اصلاح کننده و سازگارکننده

- Advertisement -

سازگار کننده ها یا کوپلینگ ایجنت ها (COUPLING AGENT)، افزودنی هایی جهت بهبود پراکندگی و چسبندگی پرکننده های معدنی پودری و یا پرکننده های تقویتی الیاف شیشه با بیس مواد اولیه ایجاد گردد.

کوپلینگ ایجنت ها بر دو پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن و توسط فرایند ری اکتیو اکستروژن با دانش فنی سازگار با طبیعت تولید می گردند. کوپلینگ ایجنت ها دارای مزایایی بسیار گسترده جهت پیوند دادن مواد معدنی به بیس پلیمری میباشند. کوپلینگ ایجنت های تولیدی شرکت رخشان پلیمر صنعت در زمره بالاترین درصد گرفتینگ مالییک بر روی زنجیره های پلیمری می باشند.  این مستربچ ها دارای خاصیت اصلاح کننده و سازگار کننده می باشند. مالئیک انیدرید گرفت شده بر روی زنجیرها تا حد زیادی فعال می باشد. این مالئیک انیدرید ها می توانند به راحتی با مواد بر پایه معدنی واکنش دهند و سبب ازدیاد خواص مکانیکی و پخش گردند.

پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PE-G-MA) جهت استفاده در بیس پلی اتیلن استفاده میشوند. پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید دارای شاخص جریان مذابی در حدود ۳ میباشد.

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-G-MA) جهت استفاده در بیس پلی پروپیلن استفاده میشوند. پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید دارای شاخص جریان مذابی در حدود ۴ میباشد.

کاربرد: تولید مستربچ کربنات کلسیم، تولید کامپوزیت های پلی پروپیلن الیاف شیشه، تولید کامپوزیت های چوب پلاستیک، تولید کامپاندهای نشاسته