خدمات آزمایشگاهی

شرکت رخشان پلیمر صنعت با قرار گرفتن در قلب مرکز پژوهشی پلیمر ایران(پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی) و در اختیار داشتن دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی در کلیه زمینه های علوم و مهندسی پلیمر، قادر به همکاری در زمینه انجام آنالیز و آزمون های شیمیایی و پلیمری می باشد.

لیست تجهیزات آزمایشگاهی:

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
 • دستگاه کشش (Tensile)
 • طیف سنج مادون قرمز (FTIR)
 • طیف سنج  (UV-Visible)
 • رئولوژی و سنجش جریان پذیری مذاب (Rheology and MFI)
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)
 • تجزیه وزن سنجی گرمایی (TGA)
 • آزمون خواص مکانیکی-حرارتی (DMTA)
 • کروماتوگرافی مایع، گاز و نفوذ ژل (HPLC, GC & GPC)
 • آزمون ضربه آیزود

و بسیاری آزمون های دیگر در زمینه پلاستیک و بسته بندی، رنگ و رزین، شیمی و نانو، لاستیک و کامپوزیت

lab-equipment-672-08

Axion-offers-a-comprehensive-laboratory-testing-and-analysis-service-for-polymer-samples-using-its-fully-equipped-advanced-testing-laboratories

ChemE_Winter Campus_January 21 2014

polymer-lab-1

Polymer5