مستربچ براق کننده

- Advertisement -

اکثر محصولات پلاستیکی تمایل به زرد شدن دارند و این مساله به دلیل تخریب آنها توسط نور ماورای بنفش و یا مرئی و همچنین نوع فرآیند پذیری آنها رخ می دهد. قطعات تخریب شده با  جذب نور آبی، ظاهر زردی را در نور روز از خود به نمایش می گذارند که این امر، اثر منفی بر ظاهر قطعه می گذارد.

برای این منظور از براق­کننده­های نوری استفاده می شود. براق کننده های نوری، مواد افزودنی هستند که خواص بصری پلیمرها را تغییر داده و باعث بهبود رنگ پلاستیک­های مختلف می شوند و با استفاده از آنها می توان تمیزی، براقیت و سفیدی قطعه پلیمری را افزایش داد. این افزودنی ها، رنگ زرد ذاتی در پلیمرهای تغییر رنگ داده را پوشش داده و محصولات پلاستیکی منحصر بفرد با رنگ قوی را نمایان می کنند. براق­کننده های نوری از طریق مکانیسم فلوئورسنت، طول موج ناحیه ماورای بنفش از طیف الکترومغناطیس را جذب و سپس آن را در ناحیه آبی/ بنفش از طیف نور مرئی ساطع می کنند. بنابراین، یک بستر پلیمری سفید که با براق­کننده­های نوری اصلاح شده است، “سفیدتر” از مواد اصلاح نشده اصلی به نظر می رسد.

مستربچ های براق کننده رخشان پلیمر صنعت، با استفاده از فرمولاسیون های خاص تولید می شوند. این مستربچ ها اثر سفیدکنندگی فلوئورسنت بسیار خوبی از خود نشان می دهند و با کاهش زردی و کدری سطح، باعث افزایش کیفیت ظاهری پلیمرها می گردند.

مزایا

  • بهبود رنگ اولیه
  • پوشش دهی زردی ذاتی پلاستیک ها و کاهش آن
  • افزایش براقیت محصول و از بین رفتن کدری رنگ
  • بهبود سفیدی سطح پلاستیک ها
  • دستیابی به فیلم پلیمری با سطح صاف و براق
  • بهبود خواص نوری
  • روشن به نظر رسیدن محصول
  • ایجاد سطح براق
  • افزایش کیفیت ظاهری پلیمرهای بازیافتی

کاربرد:

Blown Film
Injection Moulding
Blow Moulding
Sheet Extrusion
Films and Sheets
Profile Extrusion
Cast Film