خدمات آزمایشگاهی

شرکت رخشان پلیمر صنعت با قرار گرفتن در قلب مرکز پژوهشی پلیمر ایران(پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی) و در اختیار داشتن…

تقویت شده

کلیه کامپاندهای مهندسی با فرمولاسیون های متنوع و بر پایه انواع پلیمرها (پلی آمید، پلی استال و …)، همچنین کامپاندهای…