مرور رده

مستربچ های پلیمری

مشکی

اطلاعات محصول کربن سیاه (دوده یا کربن بلک) مهمترین رنگدانه برای تولید مستربچ مشکی در صنعت پلاستیک می باشد. این…